V červenci loňského roku vešla v platnost novela zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb., která upravila pravidla pro využívání průkazu energetické náročnosti budovy. Ve změti zákonů upravujících práva a povinnosti vlastníků nemovitostí je až příliš jednoduché jednu novelu minout. Neznalost nás však před pokutou neochrání. Jaké změny přinesla novela zákona č. 406?

Štítky nově i pro rekreační objekty

Zásadní změnou je povinnost mít vypracován průkaz energetické náročnosti budovy i pro rekreační objekty. Jedinou výjimkou jsou objekty, které nejsou používány celoročně a jejichž spotřeba energie po tuto dobu je nižší než 25 % spotřeby, k níž by došlo při celoročním užívání.

V praxi to znamená, že PENB musí nově být vypracován pro všechny rekreační objekty, které fungují nezávisle na sezóně nebo v rámci kterých správce objektu přímo bydlí. Změna se netýká pouze objektů, které po větší část roku nejsou v provozu a vykazují nízkou spotřebu.

G pro historické objekty

Nadále platí, že vlastníci nemovitostí si musí průkaz obstarat v případě prodeje, pronájmu či rekonstrukce části nebo celého objektu. Výjimkou jsou budovy postavené před rokem 1947 – za předpokladu, že s tím obě strany transakce explicitně a hlavně písemně souhlasí. U těchto staveb lze logicky předpokládat nízkou energetickou účinnost, a tedy třídu G.

Novela ale zároveň zrušila povinnost mít průkaz pro bytové domy, ve kterých k prodeji, pronájmu nebo rekonstrukci nedochází. Zde je nicméně potřeba zmínit, že pokud k tomu dojde, povinnost nechat si PENB vypracovat automaticky vzniká a energetická třída budovy podle tohoto průkazu musí být součástí jakéhokoli inzerátu, který objekt nebo jeho část nabízí k prodeji nebo pronájmu.

Nenechávat na poslední chvíli

Získání průkazu je třeba naplánovat předem: od odevzdání podkladů k jeho vystavení obvykle uplyne doba mezi deseti a dvaceti dny. Nějakou dobu navíc bude trvat i inspekce předcházející vypracování těchto podkladů, takže bychom v žádném případě neměli nechávat obstarání si průkazu na poslední chvíli. Neposkytnutí energetické třídy inzerentovi nebo realitní kanceláři se totiž také může ošklivě nevyplatit.